Agrīna valodas attīstība
Valodas attīstība agrīnā bērna vecumposmā:
Gugināšana (dažādu skaņu artikulēšana)
Lalināšana  (dubulzilbju atkārtošana) un
Runa (sākumā zilbes un īsi vārdi ar nozīmi, vēlāk jau frāzes).

Lai šāda secīga valodas attīstība varētu noritēt, ir svarīgi ar bērnu runāt jau no tā piedzimšanas pirmajām dienām. Bieži vecāki jautā - par ko runāt? 
Sākotnēji variet iepazīstināt ar sevi (piem. nāksi pie mammas, iesi pie tēta), ar bērnu (sauciet mīļi bērnu vārdā), komentējiet dažādas darbības (bērniņš grib ēst?, iesim aiju aiju (šajā brīdī drīkst izmantot un pat vēlama bērnu valoda)). Ļoti vēlams ir arī dziedāt dziesmas, un spēlēt pirkstiņu rotaļas. Šajā laikā tiek attīstīta bērna valodas sapratne. 

Kad bērnam parādās interese par skaņu, zilbju atkārtošanu, vēlams lietot īsus vārdus un vienkāršus teikumus, lai dotu bērnam iespēju atkārtot. Jau gada vecumā bērns sāk runāt savus pirmos vārdus - mama, am am, tete, jo vienkāršākie vārdi ir tie, kur atkārtojas zilbes. Par vārdu mēs uzskatām jebkuru zilbi, vai zilbju salikumu, kas tiek lietots ar noteiktu nozīmi - vau vau attiecināts tikai uz suni, tiks uzskatīts, kā vārds, savukārts skaidri pateikts vārds mamma, bet attiecināts uz mammu, tēti, ēdienu un rotaļlietu, kā vārds netiks uzskatīts. 

Bērna vokalizācija sākās uz atdarināšanas pamata - bērns redz mammu/tēti runājam, mēģina atdarināt - kustina mēli, lūpas. 

Lai veicinātu bērna valodas attīstību:
Ieteicams izslēgt pierastos fona trokšņus - radio, TV, telefonu, kas varētu novērst bērna uzmanību.
Var krāsot koši sarkanas lūpas, kas pievērsīs bērna uzmanību lūpām un to kustībām.
Runāt īsas frāzes un vienkāršus teikumus.
Uzslavējiet bērna centienus atkārtot, izrādiet neviltotu prieku par mēģinājumu, un atkārtojiet bērna teikto vārdu (piem. bērns saka buba, variet teikt - malacis! Tā ir bumba!)


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

0 komentāri:

Komentāra publicēšana

Nepieciešama konsultācija?!

Kontakti
AUSTRA SALMIŅA
+371 Drīzumā
Rīga, Latvija